ഇടുക്കി പൂമാലയില്‍ ഭൂമി വിണ്ടുകീറുന്നു.

ഇടുക്കി പൂമാലയില്‍ ഭൂമി വിണ്ടുകീറുന്നു. 2018ലെ പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ സോയില്‍ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടായ മേഖലയിലാണ് വീണ്ടും ഭൂമി അകന്ന് മാറുന്നത്. ഇതോടെ ഭീതിയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള 18 കുടുംബങ്ങള്‍. 2018ലെ പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ പൂമാല കൂവക്കണ്ടെത്ത ഭൂമി വിവിധ ഇടങ്ങില്‍ വിണ്ട് കീറിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കനത്ത മഴയില്‍ ഈ വിള്ളലുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി ഭൂമി വീണ്ടും അകന്ന് മാറി. ഈ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം 700 മീറ്റര്‍ ദൂരത്തില്‍ ഭൂമി വിണ്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തെ മലയിലെ വെള്ളം കൂടി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതിനാല്‍ അടുത്ത മഴയില്‍ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക. സോയില്‍ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടായ മേഖലയിലെ 18 കുടുംബങ്ങള്‍ പുനരധിവാസത്തിനായി സര്‍ക്കാരിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ട് രണ്ട് വര്‍ഷമായി. മഴ വീണ്ടും കനത്ത് ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷയില്‍ നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.