അരുവിക്കര, നെയ്യാര്‍ അണക്കെട്ടുകള്‍ തുറന്നു.

 

അരുവിക്കര, നെയ്യാര്‍ അണക്കെട്ടുകള്‍ തുറന്നു.നെയ്യാര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ നാലു ഷട്ടറുകളും നിലവില്‍ 25 സെന്റിമീറ്റര്‍ വീതം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.രാവിലെ 11 മണിക്ക് നാലു ഷട്ടറുകളും 10 സെന്റിമീറ്റര്‍ കൂടി ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.അരുവിക്കരയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷട്ടര്‍ തുറന്നിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഷട്ടര്‍ 50 സെന്റിമീറ്ററും മൂന്ന്, നാല് ഷട്ടറുകള്‍100 സെന്റിമീറ്റര്‍ വീതവും ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 46.38 മീറ്ററാണ് നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്.അരുവിക്കര അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നതിനാല്‍ കരമനയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലുമുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.